Szent Domonkos templom

 

Szakterület: Kulturális örökség

Fellelhetőség: Nagylengyel, Dózsa u. 1.

 

A korabeli írások tanúsága szerint 1421-ben már volt temploma a falunak, amely a mostani Torda hegyi feljáró melletti domboldalon állt.

A jelenlegi, az 1780-as években épült templomot 1787-ben szentelték fel Szent Domonkos tiszteletére. Építtetője Árkosházi Sárkány Gábor nagylengyeli születésű főnemes volt.


A templom falait részben a szomszédos kökényesmindszenti Pálos kolostor romjaiból, köveiből építették, melyeket a nagylengyeli gazdák ökrös szekereken szállítottak ide.

Az új templom alá is építettek kriptát, a régi épületből átkerültek a harangok, melyek közül a két kisebbet az I. világháborúban elvittek és háborús célra beolvasztottak. A nagyobbikat, a legrégebbit meghagytak, amit 1773-ban öntetett a település hívő közössége és éke volt a korábbi és a mai templomnak is. A harang országosan is nyilvántartott, mint igen régi harang. Később a két kisebb harangot a hívek adományaiból pótolták.

Az eredeti oltárképet 1791-ben festette a jó nevű festő Bath Szeráfin dominikánus testvér. A jelenlegi oltárkép a XX. század elejéről való, ismeretlen festő alkotása. A mennyezeten az „Angyali Üdvözlet” látható, a félköríves apszisban pedig Szent István király a koronával, valamint Szent Imre herceg, liliommal a kezében. A szentélyt Dorffmaister István osztrák festőművész munkái díszítik.

  

1910-ben készültek el a mostani mellékoltárok. Egyiket Szent Anna, a másikat a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel. Ez utóbbin a Szűzanyát a magyar királyi jelképekkel ábrázolták

  

 

A gyóntatószék 1902-ben készült

 

                                A templommal egyidős szószék eredeti copf stílusban készült

 

A szobrok többsége, a stáció képei a hívek adományainak köszönhető.

A templomnak több mint száz évig orgonája is volt, amit 1747-ben készítettek vasvári domonkos atyák és 1886-ban adták a nagylengyeli híveknek, mely az 1980-as évek elején visszakerült Vasvárra.

A templom 1787-es építését követően az első felújításra 1826-ban került sor. 1944-ben villámcsapás érte a templomot, amely súlyosan megrongálta a tornyot, emiatt újjáépítésre szorult. A templom második felújítására 1977-ben került sor. A szentély kivételével az egész templombelső, a kórus, a sekrestye, az oratórium, az oltárok, a szószék, a szobrok és a stációképek is részleges felújításra kerültek. Mindez a hívők adományainak köszönhetően valósulhatott meg.

Az évek során a templom tetőszerkezete tönkrement, a falak átnedvesedtek és a felújítás halaszthatatlanná vált. Így 2006-ban megkezdődött a templom műszaki felülvizsgálata, s még abban az évben a szakhatóságokkal és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve megkezdődtek az előkészületek.

2008-ban a Szombathelyi Egyházmegye, a Kirche in Not segélyszervezet, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Nagylengyel Község Önkormányzatának támogatásából megkezdődtek a felújítási munkálatok. Elvégezték a templomhajó teljes festését, felújították a padokat. Márvány burkolatra cserélték a régi padozatot és megújították a liturgikus teret is. Az új márvány szembemiséző oltár és ambó (felolvasó állvány) Isten dicsőségét és a hívek üdvösségét szolgálja. A templomkertet övező öreg hársfák gyökerei károsították az épület alapját, ezért sajnálatos módon ki kellett azokat vágni, helyükre fiatal fákat, bokrokat ültettek.

A templom bejáratánál jobbra elhelyezkedő szobrot Vörös László hősi halott fiuk emlékére állíttatták szülei Vörös István és Varga Rózsa 1975-ben.

  

A megújult templomot 2008. június 21-én Dr. Veres András megyéspüspök áldotta meg.

 
 
  www.nagylengyel.hu