2017.09.12.

Nagylengyel Község Önkormányzata

 

Sajtóközlemény             

TÁMOGATÁST NYERT Nagylengyel KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TOP 1.4.1.-15-ZA1  azonosító számú konstrukcióban benyújtott pályázata

 

 

Támogatást nyert Nagylengyel Község Önkormányzatának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, a „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (TOP-1.4.1-15-ZA1) című pályázati felhívás keretében megvalósuló „Óvodafejlesztés és mini bölcsőde kialakítása Nagylengyelben” című, TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00015 azonosító számú pályázata.

 

A fejlesztés átfogó célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, az aprófalvas térségekben élő hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A beruházás specifikus célja Nagylengyel és ellátási körzetében (összesen 4 kistelepülés) a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatása, minőségi fejlesztése. A gyermekjóléti alapellátásokhoz (mini bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése az érintett térségben. Konkrét cél óvodai fejlesztés esetén fejlesztő szoba kialakítása 14,84 m2-en, tornaszoba építése 31,64 m2-en. Az óvodai és bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokhoz térben jól elkülönülő (tetőtér) irodai egység kialakítása; mini bölcsőde esetén bölcsődei foglalkoztató, öltöző, mosdó egység kialakítása (33,81 m2) bővítéssel. Az épület megújítása és bővítése mellett átalakítás történik a játszóudvaron (kötelező bölcsődei játszóudvar kialakítása) és a hiányzó parkolók is megépülnek. A felújítási, átalakítási és bővítési munkákhoz kapcsolódik a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése.

A projekt teljes költsége: 76106 311 Ft Ebből támogatási összeg: 74 996 311 Ft 

A projekt időtartama: 2017.06.15- 2018.09.30. 

A fejlesztés keretében óvodafejlesztés történik kapacitásbővítés nélkül (40 férőhely) és kialakításra kerül egy mini bölcsőde (7 férőhely), jelenleg 5 bölcsődei férőhellyel rendelkezik az intézmény. A fejlesztés után 1 épületben működik majd a két egység, közös szervezetben, de önálló szakmai követelmények mentén.

 

A pályázat azonosítószáma: TOP 1.4.1.-15-ZA1-2016-00015

A megítélt támogatás: 74 996 311 Ft.

Várható fizikai befejezés: 2018. szeptember 30.

 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

 

 
 
  www.nagylengyel.hu