A településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény rendelkezéseire, illetve  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel minden településnek Településképi Arculati Kézikönyvet kell készíteni.

Kérjük a lakosságot, hogy a Településképi  Arculati  Kézikönyv tervezettel  kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő E-mail címre: info@nagylengyel.hu, vagy személyesen vagy írásos formában 2017.október 10-ig szíveskedjenek eljuttatni a Faluházba.

 

TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

 
 
  www.nagylengyel.hu