A település rendezési terv módosításáról szóló dokumentumokat itt nézheti és töltheti le.

 

 

 

 

 

Tájékoztatás KKVHIPA adatszolgáltatás publikálásáról


Tájékoztatom a településen működő vállalkozókat/vállalkozásokat, hogy a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal intézkedett az „Adatszolgáltatás  az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti adatairól” elnevezésű KKVHIPA jelű nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programjának, súgójának és kitöltési útmutatójának a saját internetes honlapján történő megjelentetésről.

A nyomtatvány itt érhető el:
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_p
rogramok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/KKVHIPA.html?query=kkvhipa

Dr. Újhelyi Tamara jegyző

 

 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

A Szakkör  - online tudásmegosztás

 

A Nemzeti Művelődési Intézet létrehozta új, online tudásmegosztó portálját A szakkör néven. A https://aszakkor.hu címen elérhető oldal célja, hogy a hagyományos szakköri tevékenységek egyes fázisaiba az internet segítségével vonja be az érdeklődőket. 
A honlapon a népi mesterségek, mellett megtalálhatóak játszóházi szakkörök videói, de egyes ünnepkörökhöz—pl.: húsvét, anyák napja— kapcsolódóan is találunk szakköröket, melyekből otthoni körülmények között is jól hasznosítható ötleteket meríthetünk.

 

 

       

 

                             

Tájékoztató - falugondnoki szolgálat

 

Nagylengyel Község Önkormányzata 2018. szeptember 1-től falugondnoki szolgálatot működtet, amellyel kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk a lakosságot:

  • A szolgálat szállítási feladatokat végez, a Nagylengyeli Közalapítvány  tulajdonában lévő gépjármű igénybevételével.
  • A szállításra jogosultak köre: azon idős és fogyatékkal élő személyek, akik mozgásukban korlátozottak. Azok a személyek, akik a járványhelyzet miatt karanténba kerültek és a bevásárlásban szükségük van segítségre. A szállítást igény szerint háziorvosi, illetve szakorvosi rendelésre, valamint hivatali ügyek intézésére vehetik igénybe. A falugondnok ezen tevékenységét a házi  segítségnyújtást végző szakemberrel szoros együttműködésben végzi.
  • A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 1 munkanappal előbb egyeztesse a falugondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 2 munkanappal előbb kell bejelentenie.

A falugondnoki szolgálatot a településen ellátja: Czinder Ferenc

Elérhetősége: 06 30 348 9958

      

 

 

 

ASP.ADÓ rendszerhez
elektronikus ügyintézési felület
Önkormányzatunk 2017-től csatlakozott az ASP országos adórendszerhez.
Ezen rendszeren keresztül intézhetik az adózók ügyeiket, mind a magánszemélyek, mind a
vállalkozók, gazdasági társaságok, pl. egyenleg lekérdezése, egyéb helyi adók bejelentkezés,
elektronikus adófizetés (EFER) stb.
Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás,
ezért a portál használatához előfeltétel, hogy a felhasználó rendelkezzen Ügyfélkapu
azonosítóval.

A rendszer biztosítja az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat, űrlapokat az E-
önkormányzat portálon, melyet a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ linken lehet elérni. A felület

használatáról szóló tájékoztató a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato linken található.
Fontos, hogy kitöltött űrlap beküldése csak a kitöltést megelőző bejelentkezéssel
kezdeményezhető, ezért kérjük, hogy a portál nyitó oldalán az „Ügyintézés bejelentkezéssel”
menüpontot szíveskedjenek választani.
Tájékoztató a portálról
Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus
önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes
személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri
alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.
Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások
Ügyindítás
Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az
űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési
önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott
űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az
önkormányzat adó, ipar- és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi, valamint
szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren
keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan
indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az
űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. Az e-Papír szolgáltatás
https://epapir.gov.hu/ linken érhető el.
Az űrlap beküldés sikerességéről a beküldő visszaigazolást kap beküldés után az Űrlapkitöltő
alkalmazás felületén, valamint megtekintheti a feladási igazolást az értesítési tárhelyén
https://tarhely.gov.hu/.
Az online ügyintézéshez rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval, tárhellyel, valamint a
Rendelkezési Nyilvántartásban alaprendelkezéssel.
További információ a Rendelkezési Nyilvántartásról: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.
Az ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak
nyomtatható, és így papír alapon nyújtható be. A bejelentkezés nélküli ügyintézés az OHP nyitó
oldalán, a VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT gomb lenyomásával indítható. Az önkormányzat
és az űrlap kiválasztása után itt is az ONLINE KITÖLTÉS lehetőség választásával nyílik meg az
űrlap, ami kitöltés után PDF-formátumban elmenthető.

Adóegyenleg lekérdezés
Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adóegyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a
felhasználónak a KAÜ-n azonosítania kell magát. A rendszer az Adóegyenleg lekérdezés oldal
megnyitásakor kitölti a LEKÉRDEZŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE mezőt. Érdemes ellenőriznie, hogy
helyesen szerepel-e az adóazonosító jele vagy adószáma a mezőben. Azonosítás után a felhasználó
lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy
képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét,
amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.
Ügykövetés
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál
felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget
biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.
A szolgáltatás igénybevétele
Az OHP-portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók
azonban bejelentkezéshez kötöttek.
Bejelentkezéshez kötött funkciók:
 Elektronikus űrlap beküldése
 Mentett űrlapok elérése és megnyitása
 Ügykövetés
 Adóegyenleg-lekérdezés
 Saját önkormányzatok listája
Bejelentkezés nélkül is igénybe vehető funkciók:
 Önkormányzat-keresés
 Beküldés nélküli ügyindítás
Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Első belépéskor, KAÜ-azonosítás, majd az
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után létrejön az ASP elektronikus ügyfél
felhasználói fiók. Az önkormányzat elérhető szolgáltatásainak használatához szükséges kiválasztani
az önkormányzatot is.
Böngészőprogram, internet hozzáférés
Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és
internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését
nem igényli.
Figyelem! A KAÜ-azonosítással elérhető felületen a munkamenet eltér az eddig megszokottól. A
munkamenet a bejelentkezéstől számított inaktivitási időt veszi figyelembe (30 perc). A KAÜ
munkamenet élettartama azonban ennél jóval hosszabb, a bejelentkezéstől számítva 240 perc,
aktivitástól, azaz az oldalon végzett tevékenységtől függetlenül. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön
bejelentkezett, és 30 perce nem végez semmilyen műveletet az oldalon, de a KAÜ 240 perces
élettartam még nem járt le, a rendszer ugyan figyelmezteti Önt a munkamenet lejártára, de munkáját
a 30 perc leteltével anélkül folytathatja, hogy ismételten meg kellene adnia az azonosítóit.
Amennyiben az Ön bejelentkezése óta már eltelt 240 perc, abban az esetben – tevékenységének
folytatásához - a rendszer újbóli azonosítást kér.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az EON hibabejelentő új telefonszámai 2018.01.01-től

      közvilágítás hibabejelentő: 06 80 200 636
      általános hibabejelentő : 06 80 533 533
      gáz hibabejelentő: 06 80 301 301

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nagylengyelről megjelenő cikk a Zalai Hirlapban:

http://zaol.hu/hirek/nagylengyel-ritka-szep-taji-kornyezete-vonzo-a-termeszetet-kedvelok-szamara-1790943

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Felhívás!

Az Önkormányzathoz érkezett többszöri lakossági bejelentésre hivatkozva felhívjuk a település lakóinak figyelmét a következőkre:

  • Kérjük a kijelölt tűzgyújtási napok / kedd, csütörtök / betartását !
  • Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy égetni csak száraz növényi hulladékot, környezetre nem káros  anyagot lehet!
  •  TILOS a gumi és műanyag alapú dolgok, veszélyes folyadékok égetése !
  • Kérjük  a jószomszédi viszony megőrzése érdekében a megfelelő helyen és napszakban való égetést !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Nagylengyel Önkormányzat Képviselőtestülete

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Zalaegerszegi Járási Hivatal ügysegédjének fogadási rendje 2016. májusától a következőképpen módosul  :
minden páros héten 10.30 - 11.30
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kérjük a lakosságot, amennyiben a településen gyanús alakokat, autót vagy házalókat látnak illetve bármi gyanúsat észlelnek, hívják a helyi polgárőr parancsnokot Takács Zoltánt!

Elérhetősége:  06 30 976 8414                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kérjük a kutyatartókat, hogy ebeiket zárt udvarban tartsák!!!

Lakossági bejelentés alapján a járási hivatal szabálysértést kezdeményezhet a kutya tulajdonosával szemben!

A kóbor ebek gazdái pénzbírsággal sújthatók!

Fontos tudnivaló, hogy idén januártól tilos láncra verve kutyát tartani. Az állatvédelmi törvényt módosító kormányrendelettel is jelentősen szigorodtak a kutyák és egyéb állatok tartásának szabályai, a 2016-tól életbe lépő rendelkezések szerint viszont egyáltalán nem lehet tartósan kiláncolni egy kutyát.
 
 
  www.nagylengyel.hu