HIRDETMÉNY

Nagylengyel község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2018. évre is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a jelenlegi és leendő felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az  EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni.

 A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz Gellénháza, Kossuth utca 2. szám kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázati kiírás megtekinthető a http://www.emet.gov.hu  oldalon.

A pályázat rögzítésének és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásának határideje:

2017. november 7.

A pályázattal kapcsolatos információkról a Közös Önkormányzati Hivatalban – Gellénháza, Kossuth utca 2. szám:  Lennerné Gángó Brigitta ügyintézőnél, Tel: 92/566027/18 mellék – lehet érdeklődni.

Gellénháza, 2017. szeptember 29.

                                                                                              dr. Szemes Róbert

                                                                                                        jegyző

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény rendelkezéseire, illetve  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel minden településnek Településképi Arculati Kézikönyvet kell készíteni.

Kérjük a lakosságot, hogy a Településképi  Arculati  Kézikönyv tervezettel  kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a következő E-mail címre: info@nagylengyel.hu, vagy személyesen vagy írásos formában 2017.október 10-ig szíveskedjenek eljuttatni a Faluházba.

A kézikönyv tervezet nyomtatott formában megtekinthető a Faluházban könyvtári nyitvatartási időben  illetve a www.nagylengyel.hu  honlapon a Településképi Arculati Kézikönyv „fül” alatt.

TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Nagylengyelről megjelenő cikk a Zalai Hirlapban:

http://zaol.hu/hirek/nagylengyel-ritka-szep-taji-kornyezete-vonzo-a-termeszetet-kedvelok-szamara-1790943

                                                  

  Felhívás!

 

Az Önkormányzathoz érkezett többszöri lakossági bejelentésre hivatkozva felhívjuk a település lakóinak figyelmét a következőkre:

  • Kérjük a kijelölt tűzgyújtási napok / kedd, csütörtök / betartását !
  • Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy égetni csak száraz növényi hulladékot, környezetre nem káros  anyagot lehet!
  •  TILOS a gumi és műanyag alapú dolgok, veszélyes folyadékok égetése !
  • Kérjük  a jószomszédi viszony megőrzése érdekében a megfelelő helyen és napszakban való égetést !

 

                                                                    Nagylengyel Önkormányzat Képviselőtestülete

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Felhívás!             

 

Értesítjük a lakosságot, hogy közvilágítással kapcsolatban

az alábbi linken lehet a hibát bejelenteni

vagy az önkormányzat felé jelezni

 www.kozvilhiba.hu     / lakossági hibabejelentés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

A Zalaegerszegi Járási Hivatal ügysegédjének fogadási rendje 2016. májusától a következőképpen módosul  :
minden páros héten 10.30 - 11.30
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Értesítjük a lakosságot, hogy  2015. december 1-től  Gellénházán a Széchenyi u.2.sz. alatti buszmegállónál OTP-s  bankautomata üzemel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kérjük a lakosságot, amennyiben a településen gyanús alakokat, autót vagy házalókat látnak illetve bármi gyanúsat észlelnek, hívják a helyi polgárőr parancsnokot Góczán Gábort!

Elérhetősége:  06 30 621 7598                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kérjük a kutyatartókat, hogy ebeiket zárt udvarban tartsák!!!

Lakossági bejelentés alapján a járási hivatal szabálysértést kezdeményezhet a kutya tulajdonosával szemben!

A kóbor ebek gazdái pénzbírsággal sújthatók!

Fontos tudnivaló, hogy idén januártól tilos láncra verve kutyát tartani. Az állatvédelmi törvényt módosító kormányrendelettel is jelentősen szigorodtak a kutyák és egyéb állatok tartásának szabályai, a 2016-tól életbe lépő rendelkezések szerint viszont egyáltalán nem lehet tartósan kiláncolni egy kutyát.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

GALLYAZÁSI FELHÍVÁS!

Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy ingatlanjaikon gondoskodjanak az áthaladó elektromos légvezetékek biztonsági övezetén belül található növényzet eltávolításáról!

Vezetékek biztonsági övezetéről szóló rendelet szerint föld feletti vezeték  biztonsági övezetében csak olyan fa telepíthető ill. hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában a 4 m-es magasságot nem haladja meg.

A biztonsági övezeten belüli növényzet közvetlen baleset- és életveszélyt idézhet elő!

Előre is köszönjük együttműködésüket!

                                                                                     VILLKÁSZ Kft.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
  www.nagylengyel.hu