Tartsuk tisztán a vízelvezetőket!
Napok óta esős időjárás jellemzi Zala vármegyét, azonban az előrejelzések szerint a
következőkben már szárazabb napokat ígér a meteorológia. Ez megfelelő alkalom
lehet arra, hogy ellenőrizzük vízelvezetőnket, és tegyünk azért, hogy tisztán tartva
várhassuk azt a hamarosan elérkező időszakot, amikor nem a mostani, gyakorlatilag
az évszakra jellemző nyugodt esőzések érik el a vármegyét, hanem az utóbbi
években egyre gyakoribbá váló hevesebb záporok és zivatarok. A tisztítással
saját ingatlanunk biztonságáért is teszünk, ráadásul segítjük a közlekedőket is!
Fontos tisztában lenni azzal, hogy a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának
biztosítása – a lakóingatlan előtti szakaszra terjedően - annak tényleges
használójának kötelessége! Járműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása
minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége. Amennyiben lehet, a nyitott csatornák befedését
kerüljük, hiszen ezzel problémát is okozhatunk!  
Fontos, hogy a hulladékot ne a vízelvezető árokba helyezzük el, illetve az
odasodort szemetet is távolítsuk el!  Nem elegendő emellett az árkok rendszeres
kaszálása, szükséges az így keletkező fűmaradványok és a hordalék folyamatos
eltávolítása is, az átereszek tisztításával együtt! Kevesen tudják, de ez szintén az
adott ingatlan tulajdonosának feladata!
Gyomirtót csak abban az esetben alkalmazzunk, ha vízelvezetőnk betonozott,
egyéb esetben ne! Gyakran felmerülő probléma ugyanis az is, hogy az ilyen
szerekkel kezelt területen - növényzet hiányában - a föld fellazul, és a nagy
esőzés következtében sártengerré átalakulva eltömíti az árkokat, átfolyókat.
Érdemes észben tartani, hogy a csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett olajos,
vegyszeres vizet bevezetni, eldugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas
anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot stb.) szórni, beleönteni, beleseperni vagy belevezetni szigorúan tilos!
A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék után, vagy akár a mostanihoz
hasonló, esősebb napok után érdemes ellenőrizni a csatornák, árkok
átjárhatóságát! Azok ugyanis ilyenkor feliszapolódhatnak, vízáteresztő
képességük pedig jelentősen csökken. Így ha ezt nem tesszük meg időben, egy
következő esőzésnél ingóságainkat is veszélyeztetjük!
A tisztítási munkálatokat időzíthetjük az időjárási előrejelzések folyamatos nyomon
követéséhez. Ezzel ugyanis előre tudni fogjuk, hogy mely területeken számíthatunk a
hirtelen lezúduló, nagyobb mennyiség esőre. A prevencióban a
katasztrófavédelem is segít, hiszen az okos eszközökre ingyenesen telepíthető
VÉSZ alkalmazás idejekorán jelzi a felhasználóknak, hogy hol és mikor várható
csapadék.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy a
komolyabb problémák elkerülése, és saját biztonságuk érdekében tegyenek
eleget fenti kötelességeiknek!

 

 

Lakossági tájékoztató a kutak bejelentéséről

Magyarországon egyes becslések szerint a kutak 80-90%-át építik vagy építették meg a szükséges
engedélyek és nyilvántartásba vétel nélkül, vagy nem megfelelő módon. Ezért született meg a kutak
bejelentésének kötelezettségéről szóló törvény.
Minden hivatalosan meg nem szűntetett kutat be kell jelenteni. Azt is, amit nem használ a tulajdonos
és lefedte, és az 1992. február 15-e előtt készült kutakat, azaz a száz évvel ezelőtt ásott vagy fúrt kutakat
is.
A település jegyzőjénél kell bejelenteni azt a kutat, amely:
• magánszemély területén áll,
• a telken vagy már van épület, vagy már bejelentették az építési szándékot a hatóságnak,
• a kút csak talajvizet, vagy parti szűrésű vízkészletet használ, (erről leginkább a kút mélysége
árulkodik: ha 20 m-nél nem mélyebb akkor feltehetőleg csak talajvizet gyűjt a kút)
• csak családi célt szolgál, (locsolás vagy ivóvíz)
• kevesebb, mint évi 500 m3 vízkivétel. Az 500 m3/év mennyiség napi bontásban 1,37 m3/nap vízkivételt jelent. Ebbe a nyári hónapok alatti locsolás általában belefér.
A katasztrófavédelemnél kell bejelenteni azt a kutat, amely:
• tulajdonosa nem magánszemély
• magánszemélyé a kút, de használatából a tulajdonosnak bevétele van (pl. fóliasátras vagy őstermelői
tevékenység)
• magánszemélyé a kút, de az évi vízkivétel több mint 500 m3
• vízbázisvédelmi területen áll.

Arról, hogy a kút milyen földrétegből gyűjti a vizet vagy vízbázisvédelmi területen áll, a területileg
illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhető tájékoztató. (NYUDUVIZIG Zalaegerszegi
Szakaszmérnöksége 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 6.)
A kutat 2023. december 31-ig lehet bírságmentesen bejelenteni, utána már nemcsak engedélyeztetési
eljárási illetéket, hanem büntetést is kell fizetnie a bejelentőnek.
2024. január 1-től a be nem jelentett kutak után vízgazdálkodási bírságot szabhat ki a hatóság. Ennek
összege magánszemély esetében akár 300 000 Ft, egyéb esetben 1 000 000 Ft is lehet.
Milyen nyomtatványt kell kitölteni?
Ásott kutak esetén:
• 1965. előtt ásott kutakra üzemeltetési engedélyt kell kérni
• 1965-1992. február 15. között ásott kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni
• 1992. február 15. után ásott kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni.
Fúrt kutak esetén:
• az 1992. február 15. előtt fúrt kutakra üzemeltetési engedélyt kell kérni
• az 1992. február 15. után fúrt kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni.
Amennyiben nem szeretné tovább használni a kutat, vagy már be is temette, de nincs róla
hivatalos igazolása, megszűntetési engedélyt kell kérni.

Letölthető dokumentumok:

Adatlap ásott kutakra

Adatlap fúrt kutakra

Kérelem a kút vízjogi megszüntetéséhez

Kérelem a kút vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyhez

Az adatlapot és kérelmet az önkormányzatnál is lehet igényelni!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A település rendezési terv módosításáról szóló dokumentumokat itt nézheti és töltheti le.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás KKVHIPA adatszolgáltatás publikálásáról


Tájékoztatom a településen működő vállalkozókat/vállalkozásokat, hogy a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal intézkedett az „Adatszolgáltatás  az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti adatairól” elnevezésű KKVHIPA jelű nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programjának, súgójának és kitöltési útmutatójának a saját internetes honlapján történő megjelentetésről.

A nyomtatvány itt érhető el:
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_p
rogramok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/KKVHIPA.html?query=kkvhipa

Dr. Újhelyi Tamara jegyző

 

 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

A Szakkör  - online tudásmegosztás

 

A Nemzeti Művelődési Intézet létrehozta új, online tudásmegosztó portálját A szakkör néven. A https://aszakkor.hu címen elérhető oldal célja, hogy a hagyományos szakköri tevékenységek egyes fázisaiba az internet segítségével vonja be az érdeklődőket. 
A honlapon a népi mesterségek, mellett megtalálhatóak játszóházi szakkörök videói, de egyes ünnepkörökhöz—pl.: húsvét, anyák napja— kapcsolódóan is találunk szakköröket, melyekből otthoni körülmények között is jól hasznosítható ötleteket meríthetünk.

 

 

       

 

                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az EON hibabejelentő új telefonszámai 2018.01.01-től

      közvilágítás hibabejelentő: 06 80 200 636
      általános hibabejelentő : 06 80 533 533
      gáz hibabejelentő: 06 80 301 301

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nagylengyelről megjelenő cikk a Zalai Hirlapban:

http://zaol.hu/hirek/nagylengyel-ritka-szep-taji-kornyezete-vonzo-a-termeszetet-kedvelok-szamara-1790943

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Felhívás!

Az Önkormányzathoz érkezett többszöri lakossági bejelentésre hivatkozva felhívjuk a település lakóinak figyelmét a következőkre:

  • Kérjük a kijelölt tűzgyújtási napok / kedd, csütörtök / betartását !
  • Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy égetni csak száraz növényi hulladékot, környezetre nem káros  anyagot lehet!
  •  TILOS a gumi és műanyag alapú dolgok, veszélyes folyadékok égetése !
  • Kérjük  a jószomszédi viszony megőrzése érdekében a megfelelő helyen és napszakban való égetést !
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kérjük a lakosságot, amennyiben a településen gyanús alakokat, autót vagy házalókat látnak illetve bármi gyanúsat észlelnek, hívják a helyi polgárőr parancsnokot Takács Zoltánt!

Elérhetősége:  06 30 976 8414                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kérjük a kutyatartókat, hogy ebeiket zárt udvarban tartsák!!!

Lakossági bejelentés alapján a járási hivatal szabálysértést kezdeményezhet a kutya tulajdonosával szemben!

A kóbor ebek gazdái pénzbírsággal sújthatók!

Fontos tudnivaló, hogy idén januártól tilos láncra verve kutyát tartani. Az állatvédelmi törvényt módosító kormányrendelettel is jelentősen szigorodtak a kutyák és egyéb állatok tartásának szabályai, a 2016-tól életbe lépő rendelkezések szerint viszont egyáltalán nem lehet tartósan kiláncolni egy kutyát.
 
 
  www.nagylengyel.hu