Egyház

 

 

A Nagylengyeli templom rövid története

A templom 1787-ben épült Árkosházi Sárkány Gábor nagylengyeli születésű főnemes jóvoltából. Az írásos emlékek nyolc évvel a templomépítés utánra 1795-re teszik a település első papját. A plébánosok névsorát a templom bejáratánál elhelyezett faoszlop őrzi.

A falu  illetve a templom védőszentje Szent Domonkos áldozópap, a domonkos rend alapítója. A főoltárkép Szent Domonkost ábrázolja a Szűzanyával, karján a kisdeddel.

Az eredeti oltárképet a jó nevű festő Bath Szerafin dominikánus testvér festette 1791-ben.

A jelenlegi oltárkép a XX. század elejéről való, ismeretlen festő gyönyörű alkotása.

A szentélyt Dorffmeister István osztrák festőművész munkái díszítik.  A mennyezeten az angyali üdvözlet látható, a félköríves részen pedig Szent István király a koronával, valamint Szent Imre herceg látható liliommal a kezében.

A toronyban három harang található, a nagyharangot 1773-ban öntette a falu hívő közössége. A templomban lévő mellékoltárok 1910-ben, a gyóntatószék pedig 1920-ban készült. A mellékoltárok egyikét Szent Anna, a másikat Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel.

A templommal egyidős szószék  eredeti copf stílusban készült.  A szobrok többsége a hívek adományainak köszönhető. A templomnak több mint száz évig orgonája is volt, amit 1886-ban vettek használatba. Azonban időközben elhasználódott, restaurálni nem lehetett, így lebontották és elszállították.

1944-ben a villámcsapás érte a templomot, amely súlyosan megrongálta a tornyot és újjáépítésre szorult.

A templom felújítására 1977-ben, majd a következőre 2008-ban került sor, melynek keretében a teljes tetőszerkezet, szigetelés, külső és belső felújítás valósult meg. A megújult templomot 2008. június 21-én Dr. Veres András megyéspüspök áldotta meg.

Búcsú időpontja :  minden év augusztus 4- ét

                            / Domonkos névnap / követő vasárnap

Plébános: Kovács József

Plébánia hivatal : Gellénháza, Kossuth u. 82.

Telefon: 92/ 315-474

Miserend Nagylengyelben: 

                               vasárnap:  09.15  -  templom 

                              péntek:  17.00  - templom

                                                    

 
 
  www.nagylengyel.hu