Óvoda

„Hagyományaink annyit érnek,

amennyit a holnap számára,azaz

gyermekeinknek nyújtanak.’’ Falvay Károly

 

A Nagylengyeli Óvodáról,a teljesség igénye nélkül…

1978-ig a faluban nem volt óvoda,de a mezőgazdaság(termelőszövetkezet),valamint az olajipar fellendülése következtében egyre többen települtek ide,így szükségessé vált,hogy a korábbi jegyzőségi épületben,amely az 1920-as években már biztosan állt, kétcsoportos óvodát alakítsanak ki.Addig a helyi gyerekek,ha az megoldható volt,Gellénházára,a szomszédos településre jártak óvodába.

Az elmúlt évtizedekben a kollektíva többször is cserélődött,a gyereklétszám,összefüggésben a külső környezeti hatásokkal,ingadozott,és az óvoda sem maradhatott mindig  önálló,néhány évig a Gellénházi Óvoda tagintézménye volt.

Jelenleg két csoport,egységes óvoda-bölcsőde(kiscsoport) és középső –nagycsoport működik  óvodánkban.A nevelési-gondozási feladatokat négy óvodapedagógus,két dajka-kisgyermekgondozó,és egy dajka látja el.

Hagyományőrző pedagógiai programunk,az Életfa Program,amely Győrfi Lívia nevéhez fűződik,és amelyet évről –évre bővítünk,foglalja keretbe nevelési elveinket,céljainkat.

Eszerint ,az évszakokra bontott „Néprajzi Kalendáriumban”tartjuk számon a jeles napokat,ünnepeket,ezekhez kapcsoljuk a kézműves tevékenységeket,amelyek jórészét a gyerekek maguk is kipróbálhatják,elsajátíthatják(agyagozás,sógyurmázás,vesszőfonás,szövés,csuhézás,mézeskalácskészités, tojásfestés,stb.).

Minden hétfőn” Cipónapot”tartunk,ekkor a gyerekek aktív részvételével kis cipókat,adott ünnepek előtt adventi ,vagy húsvéti kalácsot sütünk.

A természet közelségét kihasználva sokat tartózkodunk a szabadban,kisebb kirándulásokat,sétákat teszünk az óvodásokkal,hogy minél jobban megismerjék,és megszeressék közvetlen környezetüket,szülőföldjüket.

A hagyományok őrzése mellett fontosnak tartjuk,hogy napjaink kihívásaira is megfelelő válaszokat tudjunk adni.A középső-nagycsoportban a gyerekek számára életkori sajátosságainak megfelelő(„kakaóbiztos”)számítógép áll rendelkezésre,amelynek segítségével környezetismereti,matematikai,logikai tudásukat bővíthetik.

 

Egyetlen nap sem maradhat el a mese,a vers,a mondókák,az elalvás előtti mese.

Lényegesnek tartjuk a szülőkkel való rendszeres,igény szerinti kommunikációt, jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal,a faluház dolgozóival,és a gellénházi dr.Papp Simon Általános Iskolával is.Fontosnak tartjuk,hogy továbbra is a családias hangulat,a szeretetteljes,odafigyelő magatartás érvényesüljön óvodánkban.

 

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni-vess magot!

Ha egy évtizeddel számolsz –ültess fát!

Ha terved egy életre szól-embert nevelj!”

                                  kínai mondás

 

Óvoda - vezető : Richter Jenőné

 

 
 
  www.nagylengyel.hu