Óvoda                           

 

 

 

 

,, Minden gyermek egy megismételhetetlen csoda.

A hozzá vezető útnak is csodásnak kell lennie.’’

/ Erich Fromm/

 

Nagylengyel község életéhez 1978 óta elválaszthatatlanul hozzá tartozik az óvoda.  Ez alatt az idő alatt Győrfi Lívia óvónéni szerető, értő vezetésével számtalan fejlesztésen ment keresztül, külső megjelenésében éppúgy, mint felszereltségben és szakmai munkája terén.

A bölcsődés gyermekek nevelését, gondozását 2010-ben vállalta fel, először egységes óvoda-bölcsőde formájában.

2018-ban felújítva „ Életfa „ Nagylengyeli Óvoda – Bölcsőde néven, új bölcsődei résszel, tornaszobával és padlástérrel bővülve, megújult homlokzattal köszönti az ide betérőket.

Szülők és kisgyermekek számára egyaránt életfontosságú, hogy milyen körülmények között, milyen légkörben kezdik meg intézményes életüket.

Biztonságos, családias, sokoldalú kirándulási lehetőséget adó környezetben áll óvodánk és bölcsődénk.

Két csoportos, 40 férőhelyes az óvoda.

A 7 kisgyermeket befogadó bölcsődében két kisgyermeknevelő végzettségű kolléganő szeretetteljes védelmében szerzik első intézményes tapasztalataikat a kicsik.

Aki gyermekét óvodába, bölcsődébe adja, elsődleges elvárása, hogy ott a lehető legjobb helyen legyen, ő pedig szülőként ebben a tudatban végezhesse nyugodtan napi munkáját.

Nyitva tartásunkkal is igyekszünk segíteni őket, lehetőség szerint alkalmazkodva a munkaidejükhöz.

Mindezek fontos feltételei az intézményes nevelésnek, de éppen ekkora jelentőséggel bír az ott dolgozók személyisége. Mind az óvodában, mind a bölcsődében szerető, elfogadó szakemberek dolgoznak. Hivatásuknak tekintik a nevelést, gondozást. Sokat mosolyognak. Elvárásaikat a gyermekek életkori sajátosságai, egyéni fejlettségei és adottságai határozzák meg. Mindannyian szeretik és büszkék az intézményre, ahol dolgoznak. Fontosnak tartják önmaguk és szakmai tudásuk fejlesztését.

Óvoda Nevelési Programunk neve: Életfa Hagyományőrző Program

,,A kultúrát nem lehet örökölni.

Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.’’ /Kodály Zoltán/

 

Néprajzi Kalendáriumunk” adja a keretet, melyre épülve az év közbeni tevékenységek az ünnepek, jeles napok, évszakok köré szerveződnek, felelevenítve a természetközeli ember életét, óvó – védő – ismerő – szerető kapcsolatát a környezetével.

Ezen ismeretek jelentősége napjainkban, amikor a környezet védelme világméretű feladat – nagymértében felértékelődik.

Sokat tartózkodunk a szabadban, az udvaron. A természet közelségét kihasználva kirándulásokat, nagy sétákat teszünk, hogy minél jobban megismerjék és megszeressék a környező tájat, az itt lakókat – szülőföldjüket.

„Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége.

Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk.” /Arisztotelész

A friss levegőt, a sok mozgást kiegészítve segítik egészséges táplálkozásunkat a mindennapi „ vitamin-percek”, melynek megvalósulását a szülők hozzájárulásként támogatják. Heti egy alkalommal hoznak gyümölcsöt, zöldséget, és így ezt egész hétre elosztva tud megvalósulni ez a programunk.

Találkoznak a gyerekek egy – egy népi kismesterség alapjaival. Heti egy alkalommal a néptánc vidám, közösségformáló erejét kóstolgatják. E tevékenységeknek az élménye, rituáléja meghatározó módon alakítja érzelmi életüket. Kreativitásuk, kézügyességük, teljes idegrendszerük fejlődését támogatva számos természetes alapanyaggal – agyag, gyapjú, fa, méhviasz, csuhé, vessző, fonalak – tevékenykednek.

Találkoznak a kenyérsütéssel. Ők maguk is gyakran próbálják cipósütés formájában. Sőt mézeskalács és egyéb ünnepi sütemények készítése közben megtapasztalják az élelmiszerekkel való bánást, és az általa létrejövő gyermeki produktum örömszerző hatását.

 

Programunk minden műveltségi területen – egyéni adottságok függvényében -  biztosítja a harmadik óvodai év végére az iskolaérettség elérését.

Az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó mesék, versek, dalok, mondókák, kézműves tevékenységek, gyermeki játékok következetes felépítése segíti őket a tapasztalatok, élmények feldolgozásában, a szociális és érzelmi fejlődésben.

A mese, vers, dalok, mondókák, a nagy – és finommozgások fejlesztése mindennapjaink elmaradhatatlan része. Így alakul szociális kapcsolatuk, egyéni fantáziájuk, kreativitásuk, beszédük, érzelmi biztonságuk.

A pihenés, alvás rituáléja – a mese, csendes zene, simogató megnyugtatás – a gyermek 6 éves koráig támogatja az idegrendszer ideális érését, a nap történéseinek feldolgozását, beépülését személyiségükbe.

Ezeken túl a nagycsoportban heti egy alkalommal az úszás alapjait is elsajátítják a gyerekek.

Az óvodában sajátos nevelési igényű és autista gyermekeket is nevelünk. Munkatársaink folyamatosan képezik magukat ezen a területen is.

Sikeresen vettünk részt 2020 – ban a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett AUTMENTOR 2020 pályázaton. Nagy szakmai kihívást jelent ez minden itt dolgozó felnőtt számára a 2021 – es évben. Megvalósításán folyamatosan dolgozunk. A pályázott összeg segítségével jelentős mértékben sikerült felújítani a kor kihívásait figyelembe véve szakmai eszközkészletünket.

Igény esetén heti egy alkalommal délután hitoktatásra is lehetőség van falaink között.

Fontos számunkra a családi házzal való rendszeres, igény szerinti kommunikáció.

Szakmai programunk fontos velejárója a szoros együttélés, az ünnepek közös megélése a szülői házzal és községünk közösségével.  Az összetartozás érzését adja mindez már kisgyermekkorban. Valljuk, hogy ha valaki kora gyermekkortól megélheti ezt az élményt, feltétlenül jobb emberré válik.

 

„ A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja:

akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani.

Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyermek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie, hiszen a világ sem az. „

/ Tari Annamária/

 

Kedves Érdeklődők!

Fontosnak tartjuk, hogy tudjanak rólunk, ismerjék elveinket, napi gyakorlatunkat.

Jöjjenek, érdeklődjenek, kérdezzenek!

Címünk: 8983 Nagylengyel, Bányász u. 21

e-mail: lengyeliovi@gmail.com

Tel.: 06/30-718-3224

06/30-555-8399

 
 
  www.nagylengyel.hu