-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energetikai pályázat

Amit tudunk:
1. Csak 1990 előtt épült családi házak jöhetnek számításba
2. Az épületnek a gázhálózathoz csatlakozottnak kell lennie
3. Az épület állandó lakhelye legyen a pályázónak(aki valószínüleg tulaj is kell
hogy legyen)
4. A pályázónak 1 000 000 Ft önerővel kell rendelkezni
5. Felvehető max. hitel: 6 000 000 Ft
6. A pályázónak hitelképesnek kell lenni (reméljük a nyugdíj igazolást elfogadják
és vagy jövedelemigazolás vagy NAV igazolás kell az aktív dolgozók részéről)
7. A projektnek 30% energiahatékonyságot kell elérni (ehhez nyílászáró és
szigetelés is kell együtt, mert külön-külön nem érné el )
8. Az előző Otthonfelújitási pályázattal ellentétben itt nem elvárás gyermek
megléte
9. Max.7 000 000 Ft számolható el: ebből 1 M Ft önerő és a maradék fog
megoszlani vissza nem térítendő támogatás és kamat nélküli kölcsön
formájában. Ez attól függ, hogy ki melyik járásban van. Más pályázatoknál is
többletpont jár a fejlesztendő vagy kedvezményezett járásokban lakóknak. Ez
még pontosításra kerül. Mellékeltem erről egy listát.
10. Az energiahatékonyságot igazolni kell majd előtte-utána Energetikai
Tanúsítvánnyal
11. A hitelt 8 évre lehet felvenni havi törlesztő kb: 25-36 ezer Ft
12. Megvan már a lista, hogy melyik járás mennyi vissza nem térítendő
támogatást kaphat. Ezt személyesen egyeztetem az érdeklődőkkel.

Keret: 108 Mrd Ft


Felhasználható:

1. szigetelés

2. nyílászáró csere

3. melegvíz termelő rendszerek korszerűsítése

4. gázkazánok cseréje, hatékonyabb gázkazánok beépítése.

 

Nyertesek száma: kb. 20 000
Várható indulás: 2024 június
Ennél többet most nem tudunk. Társadalmi egyeztetésre kerül, ahol hozzá lehet
szólni. Ezt követően lesz végleges a pályázati felhívás minden részletre kiterjedően.
Azt gondolom, hogy az önerő, a hitelképesség, az ingatlan építésének éve már eleve
megszűri az érdeklődőket.

Szolgáltatásommal vállalom a pályázat előkészítését, beadását, energetikus
rendelkezésre állását és a kivitelező szolgáltatását valószínűleg országosan.
Nyerés után pedig az összes adminisztráció elvégzését, beszámoló beadását.
Az érdeklődőkkel a pontos részletek után pontosítunk.
Debreczeni János energetikus ingyenes energetikai tanácsadását érdemes igénybe
venni, hogy a 30%-os energiamegtakarítás hogyan érhető el az önök ingatlanán
úgy, hogy az megfeleljen a pályázat előírásainak is.
debreczeni.tanusito@gmail.com
20/5622692


Hivatkozzanak rám!  Keressenek!

Kisházy Béláné Erzsi
belane.kishazy@gmail.com
30/4973343

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NAGYLENGYEL PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ   (pdf)

 

 

NAPELEM PLUSZ PROGRAM

Lehetőség van új lakossági napelemes programra.

A pályázás menete egy komplex, összetett folyamat. Ebben az évben a kivitelezők
regisztrációja zajlik. Január 15-től lehet a pályázókat előregisztrálni, majd a
kérelmeket beadni. A pályázat forrása hazai forrás, ezzel elkerülhető, hogy Uniós  pénzekre kelljen várni.

Részletek:   Napelem Plusz Program  PDF

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Lakosság!


Településünk is pályázott a BURSA, felsőoktatásban tanuló diákok támogatására. Az érintettek az alábbi linkekről  és a csatolmányban szereplő pályázati kiírásból tájékozódhatnak:

 

BURSA 2024 A pályázati kiírás

https://emet.gov.hu/bursa-2024-a-felhivas-palyazok-reszere/

 

BURSA 2024 B pályázati kiírás

https://emet.gov.hu/bursa-2024-b-felhivas-palyazok-reszere/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tájékoztatás a hulladékgyűjtés főbb pontjairól

A szolgáltatás igénybevevőnek szállítási napon reggel 6,00 óráig kell kihelyezni a hulladékgyűjtő edényt, vagy cégemblémás zsákot az útpadkára, illetve a begyűjtést végző járművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre, az ingatlan bejáratának a közelében, gyűjtőjármű közlekedésére alkalmas úttól legfeljebb 5 méterre. Az ürítési rend egész évben változatlan, akkor is, ha az ürítési nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik.

Tilos a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot összepréselni. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott , illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az Ingatlanhasználó társaságunk felhívására köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni. Köteles a fenti tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni. Közegészségügyi okok miatt munkatársaink nem nyúlhatnak a kukákba, az edények sérülésveszélye nélkül az ürítés nem megvalósítható. Jelezni kívánjuk továbbá, hogy kisebb, apró darabos hulladékaikat zsákban helyezzék el a hulladékgyűjtő edényzetbe.

Ha a gyűjtő edényzet ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak az ingatlanra vonatkozó következő szállítási napon kerül sor. Az ingatlanhasználó hibájából elmaradó gyűjtő edényzet ürítés a közszolgáltatás végzése után kiállított számla összegét nem befolyásolja.

Társaságunk megtagadhatja a hulladék átvételét, amennyiben az veszélyes hulladékot, építési törmelék, földet, vagy egyéb olyan anyagot tartalmaz, amely a kezelő személyzet testi épségét, vagy a gyűjtő jármű műszaki állapotát veszélyezteti( folyékony, tűzveszélyes, maró, mérgező anyagok, állati tetem, fekália, hamu, egyéb tűzveszélyt okozó anyag). Társaságunk olyan mértékű hulladékot köteles az ingatlanhasználótól átvenni, amely az ingatlanhasználó által használt szabványos gyűjtőedény lecsukott állapotban elfér. Gyűjtőedényzetben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális súlya 110-120 literes gyűjtőedényzet esetén legfeljebb 25 kg.  Az ezt meghaladó mennyiségű hulladék átvételét társaságunk megtagadhatja, kivétel, ha az esetileg keletkező többlet hulladék a társaságunknál megvásárolható cégemblémás zsákban történt kihelyezésre.

Az ingatlanhasználó az általa használt gyűjtőedényen köteles tartós megjelölést alkalmazni az ingatlan beazonosítása érdekében. Amely településeken ezt társaságunk bevezette ott az alkalmazott és biztosított egyedi ügyfél azonosítóval ellátott matricát kell alkalmazni ezen célra. A nem beazonosítható edények ürítését nem köteles elvégezni a szolgáltató. Az emiatt elmaradt ürítés díja nem csökkenti a tárgyi időszakra vonatkozó számla összegét.

A gyűjtőedényzet épségéről és rendeltetésszerű használatáról, megőrzéséről valamint a gyűjtőedényzek tisztántartásáról fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

---------------------------------------------------------------------------------

ÉRTESÍTÉS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy „a KEHOP-2.1.3-15-2017-00057 azonosítószámú „Nyugat- és Dél-
Dunántúli ivóvízminőség-javítóprogram 3. (NYDDU 3)” elnevezésű projekt során az Önök településén 2023. július 03. -óta Zalaegerszeg Keleti vízbázisról érkezik a víz.

A projekt során a Bazitai víztorony 100 m3 kapacitása 300 m3-re lett bővítve, és kiépült a
települések (Zalaegerszeg Bazita és Gellénháza tároló) közötti összekötő vezeték.

A szolgáltatott ivóvízben a megszokottól eltérő íz és érzékszervi változások előfordulhatnak.
Laboratóriumunk és Kollégáink ahogy eddig is folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, a
szolgáltatott ivóvíz folyamatosan ellenőrzött, nyugodtan fogyasztható.

Amennyiben kérdése, illetve észrevétel van, állunk rendelkezésére ingyenes hívható 80/202-
178 hibajelentő számunkon is, ahol a bejelentések rögzítésre kerülnek.

Türelmüket és együttműködésüket köszönjük!

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi
Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.)
21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető -
Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó
nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni
kívánja.
Az NFK 2020. évben megkezdte, 2022. évben folytatta a földértékesítési programját, melyben
összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdetett meg eladásra,
ennek további folytatásaként a VI. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listája 2023. június
14. napján került közzétételre az NFK honlapján.
A hirdetmény az alábbi helyen érhető el:
https://nfk.gov.hu/felhivasok
A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre
30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az
osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több
mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz
hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják,
mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok
értékesítése is cél.
A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek
megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek
nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok
értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve
tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról
(https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő
elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus
azonosítást követően.
A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás
stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére
magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és
egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden
lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a
gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.
A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR
oldalon elérhető 2023. június 14-től.
A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében
visszavonhatja.


Nemzeti Földügyi Központ

 

 

 

 

Tartsuk tisztán a vízelvezetőket!
Napok óta esős időjárás jellemzi Zala vármegyét, azonban az előrejelzések szerint a
következőkben már szárazabb napokat ígér a meteorológia. Ez megfelelő alkalom
lehet arra, hogy ellenőrizzük vízelvezetőnket, és tegyünk azért, hogy tisztán tartva
várhassuk azt a hamarosan elérkező időszakot, amikor nem a mostani, gyakorlatilag
az évszakra jellemző nyugodt esőzések érik el a vármegyét, hanem az utóbbi
években egyre gyakoribbá váló hevesebb záporok és zivatarok. A tisztítással
saját ingatlanunk biztonságáért is teszünk, ráadásul segítjük a közlekedőket is!
Fontos tisztában lenni azzal, hogy a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának
biztosítása – a lakóingatlan előtti szakaszra terjedően - annak tényleges
használójának kötelessége! Járműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása
minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége. Amennyiben lehet, a nyitott csatornák befedését
kerüljük, hiszen ezzel problémát is okozhatunk!  
Fontos, hogy a hulladékot ne a vízelvezető árokba helyezzük el, illetve az
odasodort szemetet is távolítsuk el!  Nem elegendő emellett az árkok rendszeres
kaszálása, szükséges az így keletkező fűmaradványok és a hordalék folyamatos
eltávolítása is, az átereszek tisztításával együtt! Kevesen tudják, de ez szintén az
adott ingatlan tulajdonosának feladata!
Gyomirtót csak abban az esetben alkalmazzunk, ha vízelvezetőnk betonozott,
egyéb esetben ne! Gyakran felmerülő probléma ugyanis az is, hogy az ilyen
szerekkel kezelt területen - növényzet hiányában - a föld fellazul, és a nagy
esőzés következtében sártengerré átalakulva eltömíti az árkokat, átfolyókat.
Érdemes észben tartani, hogy a csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett olajos,
vegyszeres vizet bevezetni, eldugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas
anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot stb.) szórni, beleönteni, beleseperni vagy belevezetni szigorúan tilos!
A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék után, vagy akár a mostanihoz
hasonló, esősebb napok után érdemes ellenőrizni a csatornák, árkok
átjárhatóságát! Azok ugyanis ilyenkor feliszapolódhatnak, vízáteresztő
képességük pedig jelentősen csökken. Így ha ezt nem tesszük meg időben, egy
következő esőzésnél ingóságainkat is veszélyeztetjük!
A tisztítási munkálatokat időzíthetjük az időjárási előrejelzések folyamatos nyomon
követéséhez. Ezzel ugyanis előre tudni fogjuk, hogy mely területeken számíthatunk a
hirtelen lezúduló, nagyobb mennyiség esőre. A prevencióban a
katasztrófavédelem is segít, hiszen az okos eszközökre ingyenesen telepíthető
VÉSZ alkalmazás idejekorán jelzi a felhasználóknak, hogy hol és mikor várható
csapadék.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy a
komolyabb problémák elkerülése, és saját biztonságuk érdekében tegyenek
eleget fenti kötelességeiknek!

 

 

 

 

 

A település rendezési terv módosításáról szóló dokumentumokat itt nézheti és töltheti le.

 

 

 

Tájékoztatás KKVHIPA adatszolgáltatás publikálásáról


Tájékoztatom a településen működő vállalkozókat/vállalkozásokat, hogy a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal intézkedett az „Adatszolgáltatás  az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti adatairól” elnevezésű KKVHIPA jelű nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programjának, súgójának és kitöltési útmutatójának a saját internetes honlapján történő megjelentetésről.

A nyomtatvány itt érhető el:
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_p
rogramok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/KKVHIPA.html?query=kkvhipa

Dr. Újhelyi Tamara jegyző

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Szakkör  - online tudásmegosztás

 

A Nemzeti Művelődési Intézet létrehozta új, online tudásmegosztó portálját A szakkör néven. A https://aszakkor.hu címen elérhető oldal célja, hogy a hagyományos szakköri tevékenységek egyes fázisaiba az internet segítségével vonja be az érdeklődőket. 
A honlapon a népi mesterségek, mellett megtalálhatóak játszóházi szakkörök videói, de egyes ünnepkörökhöz—pl.: húsvét, anyák napja— kapcsolódóan is találunk szakköröket, melyekből otthoni körülmények között is jól hasznosítható ötleteket meríthetünk.

 

 

       

 

                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az EON hibabejelentő új telefonszámai 2018.01.01-től

      közvilágítás hibabejelentő: 06 80 200 636
      általános hibabejelentő : 06 80 533 533
      gáz hibabejelentő: 06 80 301 301

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagylengyelről megjelenő cikk a Zalai Hirlapban:

http://zaol.hu/hirek/nagylengyel-ritka-szep-taji-kornyezete-vonzo-a-termeszetet-kedvelok-szamara-1790943

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Felhívás!

Az Önkormányzathoz érkezett többszöri lakossági bejelentésre hivatkozva felhívjuk a település lakóinak figyelmét a következőkre:

  • Kérjük a kijelölt tűzgyújtási napok / kedd, csütörtök / betartását !
  • Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy égetni csak száraz növényi hulladékot, környezetre nem káros  anyagot lehet!
  •  TILOS a gumi és műanyag alapú dolgok, veszélyes folyadékok égetése !
  • Kérjük  a jószomszédi viszony megőrzése érdekében a megfelelő helyen és napszakban való égetést !

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kérjük a lakosságot, amennyiben a településen gyanús alakokat, autót vagy házalókat látnak illetve bármi gyanúsat észlelnek, hívják a helyi polgárőr parancsnokot Takács Zoltánt!

Elérhetősége:  06 30 976 8414                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kérjük a kutyatartókat, hogy ebeiket zárt udvarban tartsák!!!

Lakossági bejelentés alapján a járási hivatal szabálysértést kezdeményezhet a kutya tulajdonosával szemben!

A kóbor ebek gazdái pénzbírsággal sújthatók!

Fontos tudnivaló, hogy idén januártól tilos láncra verve kutyát tartani. Az állatvédelmi törvényt módosító kormányrendelettel is jelentősen szigorodtak a kutyák és egyéb állatok tartásának szabályai, a 2016-tól életbe lépő rendelkezések szerint viszont egyáltalán nem lehet tartósan kiláncolni egy kutyát.
 
 
  www.nagylengyel.hu