Nagylengyelért Közalapítvány

A Nagylengyelért Közalapítványt 2002. évben alakította az Önkormányzat Képviselőtestülete azzal a céllal, hogy egy civilszervezet segítse a közfeladatok ellátását. Működési célként megjelölte a település fejlődésének elősegítését, a település múltjának, és a népi hagyományok ápolását, a kulturális és sportélet előmozdítását, támogatását. Induló vagyonként a Képviselőtestület 100.000 Ft készpénzt biztosított a Közalapítvány működéséhez.

       

2010. évben a Képviselőtestület a Közalapítvány működésének fellendítése érdekében a Kuratóriumot átalakította, a létszámot kilenc főben határozta meg, a Kuratórium elnökének Dömötör Bélát választotta.

A Kuratórium az alapító okiratban megjelölt célok megvalósítása érdekében már 2010. évben aktív tevékenységbe kezdett. A feladatellátás anyagi feltételeinek javítása céljával jótékony célú bált rendezett, az Szja 1 %-os forrás megszerzés érdekében pedig kampányt indított. Már ebben az évben is anyagilag támogatta a település parkosítását, az általános iskolás korú gyermekek nyári táborozását és részt vállalt a települési rendezvények megszervezésében.

A kuratórium pályázatot nyújtott be a Fiatalok Lendületben Európa Uniós programhoz, a pályázat eredményes lett és ezzel a 2012-13. évben a Katalizátor Program megvalósítására 1,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.

A program megvalósítása során jelentős számban vettek rész fiatalok önkéntes munkavégzésben és a település lakossága is nagy részt vállalt több tevékenységben. /pl. közösségi park kialakításánál, a strand röplabda pálya elkészítésénél, a főző programok megvalósításánál/

A pályázat megvalósításával sikerült elindítani egy több igényt kielégítő közpark kialakítását, létesült egy strand röplabdapálya, különböző sporteszközöket vásároltunk, a fiatok nagy számban vettek részt /tíz alkalommal /a „Fakanál „főző programban, amelyen az egészséges életmódot szolgáló ételek elkészítésével, a más népek étkezési kultúrájának megismerésével találkozhattak a program résztvevői. Az elkészített ételek receptjeit összegyűjtöttük egy kiadványba, amelyet minden nagylengyeli háztartásba eljutattunk. A gyermekek részére szervezett alkotó foglalkozásokon a részvevők népi játékok készítésével, különböző kreatív technikák alkalmazásával ismerkedhettek.

A hagyományápolás szándékával 2012. 2013. és 2014.-ben megszerveztük a „Falusi disznóvágás”-t, amelyet disznótoros vacsora követett.

A Közalapítvány gazdasági stabilitását a 2014. évben harmadik alkalommal rendezett jótékony célú Alapítványi bál bevétele és az Szja 1 %-os kampány eredményeként elért bevétel , valamint további pályázati lehetőségek igénybevétele biztosítja.

 

Nagylengyelért Közalapítvány számlaszáma:  75500241-10004957

                                                                   adószám: 18965069-1-20    

Kérjük,  személyi jövedelem adójának 1%-át a közalapítvány javára felajánlani szíveskedjék.

                                           Köszönjük támogatását!
 

Elérhetőségek:

Nagylengyelért Közalapítvány 8983 Nagylengyel, Bányász út 60.
Elnök: Dömötör Béla
Telefon: 0620-2427748

 
 
  www.nagylengyel.hu