Befejeződött Nagylengyel Önkormányzatának óvoda megújítása

és minibölcsőde kialakítása.

 

2018.09.26.

 

74,99 millió Ft európai uniós támogatás segítségével megvalósult Nagylengyel Község Önkormányzata „Óvodafejlesztéssel és mini bölcsőde kialakítása Nagylengyelben” című, TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00015 azonosító számú projektje.

 

A fejlesztés átfogó célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, az aprófalvas térségekben élő hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése volt. A beruházásnak köszönhetően javult a gyermekjóléti alapellátásokhoz (mini bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés.

A fejlesztés eredményeként az óvodai intézmény részben (40 férőhely) kialakításra került a fejlesztő szoba, az épület önálló tornaszobával bővült. A mini bölcsőde (7 férőhely) kialakítása során foglalkoztató, öltöző, mosdó egység építésetörtént meg. Az épület megújítása és bővítése mellett átalakítás történt a játszóudvaron (kötelező bölcsődei játszóudvar kialakítása) és a hiányzó parkolók is megépültek. A felújítási, átalakítási és bővítési munkákhoz kapcsolódott a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

A projekt teljes költsége: 82,82 millió Ft. Ebből vissza nem térítendő támogatási összeg: 75 millió Ft 

A pályázat azonosítószáma: TOP 1.4.1.-15-ZA1-2016-00015

Vissza nem térítendő támogatás: 75 millió Ft.

Tényleges fizikai befejezés: 2018. november 30.

 

A projektről bővebb információt a www.nagylengyel.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Scheiber Ildikó polgármester

Elérhetőség:+36 20 510 2388

e-mail: info@nagylengyel.hu

 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

 

 

 

 

 

 

2018. augusztus 8.


Módosított közlemény             

TÁMOGATÁST NYERT Nagylengyel KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TOP 1.4.1.-15-ZA1  azonosító
számú konstrukcióban benyújtott pályázata

 Támogatást nyert Nagylengyel Község Önkormányzatának Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretén belül, a „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (TOP-1.4.1-15-ZA1) című
pályázati felhívás keretében megvalósuló „Óvodafejlesztés és mini bölcsőde kialakítása
Nagylengyelben” című, TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00015 azonosító számú pályázata.

 A fejlesztés átfogó célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, az
aprófalvas térségekben élő hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.
A beruházás specifikus célja Nagylengyel és ellátási körzetében (összesen 4 kistelepülés) a 3 éves kor
alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatása,
minőségi fejlesztése. A gyermekjóléti alapellátásokhoz (mini bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való
hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése az érintett térségben. Konkrét cél óvodai
fejlesztés esetén fejlesztő szoba kialakítása 14,84 m2-en, tornaszoba építése 31,64 m2-en. Az óvodai és
bölcsődei feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokhoz térben jól elkülönülő (tetőtér) irodai
egység kialakítása; mini bölcsőde esetén bölcsődei foglalkoztató, öltöző, mosdó egység kialakítása (33,81
m2) bővítéssel. Az épület megújítása és bővítése mellett átalakítás történik a játszóudvaron (kötelező
bölcsődei játszóudvar kialakítása) és a hiányzó parkolók is megépülnek. A felújítási, átalakítási és bővítési
munkákhoz kapcsolódik a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése.

A projekt teljes költsége: 82 822 963 Ft

Ebből támogatási összeg: 74 996 311 Ft  Támogatás mértéke 100 %

Kedvezményezett saját hozzájárulása 7 826 652 Ft.

A projekt időtartama: 2017.06.15- 2018.09.30.

A fejlesztés keretében óvodafejlesztés történik kapacitásbővítés nélkül (40 férőhely) és kialakításra kerül
egy mini bölcsőde (7 férőhely), jelenleg 5 bölcsődei férőhellyel rendelkezik az intézmény. A fejlesztés után
1 épületben működik majd a két egység, közös szervezetben, de önálló szakmai követelmények mentén.

További információ kérhető:
Scheiber Ildikó polgármester
e-mail: info@nagylengyel.hu
telefon: +36-20/510-2388

A pályázat azonosítószáma: TOP 1.4.1.-15-ZA1-2016-00015

A megítélt támogatás: 74 996 311 Ft.

Várható fizikai befejezés: 2018. szeptember 30.

 KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

 
 
  www.nagylengyel.hu