Közlemény                                           

TÁMOGATÁST NYERT Nagylengyel KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TOP 4.1.1 -15-ZA1-2019-00043  azonosító számú konstrukcióban benyújtott pályázata

 Támogatást nyert Nagylengyel Község Önkormányzatának Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretén belül, az „ Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése „című pályázati felhívás keretében megvalósuló „Egészségház felújítása Nagylengyelben” című, TOP-4.1.1-15-ZA1-2019-00043 azonosító számú pályázata.

A fejlesztés célja:  A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása

Az épület energetikai megújítása keretében a nyílászárók cseréjére, a falak hőszigetelésére, tető hőszigetelésére és cseréjére, valamint napelemek telepítésére kerül sor az épület gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.

 A pályázathoz  kapcsolódik a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése is.

A projekt teljes költsége: 32 836 291 Ft

Ebből támogatási összeg: 32 836 291 Ft  Támogatás mértéke 100 %

A projekt időtartama: 2020.01.01.- 2021.11.30.

További információ kérhető:
Scheiber Ildikó polgármester
e-mail: info@nagylengyel.hu
telefon: +36-20/510-2388

A pályázat azonosítószáma: TOP -4-1-1-15-ZA1-2019-00043

A megítélt támogatás: 32 836 291 Ft.

Várható fizikai befejezés: 2021.11.30.

 KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

 
 
  www.nagylengyel.hu